Ders İşleme Metodu

e-MBA programlarında derslerin işlenmesinde aşağıdaki metodolojiler kullanılacaktır. Her dersin öğretim üyesi dersin işleyişi hakkındaki detayları ders çizelgesinde paylaşacaktır. Her öğretim üyesi kendi belirleyeceği metodoloji ile aşağıdaki olanaklardan istediklerini kullanacaktır.


Kaynaklar ve Ders Kitabı

Her ders için öğretim üyesinin belirleyeceği kaynaklar ve ders kitabı kullanılacaktır. Öğretim üyeleri derste kullanacakları kitapları ve diğer kaynakları dönem başında öğrencilerle paylaşacaklardır.


E-dersler

Her ders için e-dersler hazırlanacaktır. Bu e-dersler konunun bir özeti olarak her ders öncesi takip edilmesi gereken kaynaklar olacaktır. E-dersler içerisinde anlamaya yönelik sorular ve etkileşimler yer alacaktır.


Sanal Sınıf Uygulamaları (Canlı Dersler)

Her ders için internet üzerinden ilgili öğretim üyesi tarafından canlı oturumlar düzenlenecektir. Bu oturumlarda öğrencilere sunum yapılabilecek ve öğrencilerin soruları yanıtlanacaktır.


Forumlar

Dersle ilgili tartışmalar ve sınıf içi katılım forumlar üzerinden sağlanacaktır. Her türlü tartışmalar forumlar üzerinden yapılacak ve bunlar derse katılım notuna etki edecektir.


Ödevler

Derslerle ilgili proje ve kısa ödevler verilecektir. Bu ödevler grup ödevi olarak da verilebilecektir. Ödevler internet üzerinden ilgili hocaya gönderilecek ve notlandırılacaktır.


Sınavlar

İnternet üzerinden yapılacak olan sınavlar ve quizler yardımıyla dersler ile ilgili ölçme yapılacaktır. Vize sınavları internet üzerinden yapılacaktır.


Final Sınavı

Final sınavı (yarıyıl sonu sınavı) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dersliklerinde gözetmen eşliğinde yapılacaktır.


Öğrenci Girişi

Kullanıcı Adı :


Şifre :